5 Gunde Ingilizce

5 GündeIngilizceKampiNedir?

IngilizceKampi, kisitlizamanasahipkisilereyönelikhazirlananveekstra-yogunbirtempoylasabah 06.30 ileaksam 23.30 arasihaftanin 5 günüdevamedenbirprogramdir. DerslerveIngilizceiletisim check-in yaptiginizgününaksamiIngilizögretmenlerinizvedigerkatilimcilarilebirlikteyiyeceginizaksamyemegiilebaslamaktadir.Aksamyemegisonrasindayasömineetr
afindaiçecekleriniziyudumlayaraksohbetedecek, yadaIngilizögretmenlerinizlekisabirdogayürüyüsüyaparakönünüzdeki 5 tam günlükdoludolu, ancakbir o kadardaeglencelibirprogramaçoksicakbiraksamilemerhabadiyeceksiniz.

5 günboyuncasinifiçindegeçireceginiz 45 formelderssaatininyanindaögretmenlerleyapilanyemeklervesosyalaktiviteler de düsünüldügündegünlük 16 tam saatIngilizceögreneceksiniz.Bu daklasikIngilizcekurslariylakiyaslandiginda 2,5 aylikyogunbirprogramatekabületmektedir.Birebirözelderslerilehaftada 4 saatlikbir program ilekarsilastirildigindaise 5 aylikuzunbirkursaesitolmaktadir.Gelenekselyöntemlerin, herkestarafindanbilindigiüzere, verimlilikleribazankisasürelibazanisenerdeysehiçolmamaktadir.IngilizceKampi’mizidigeryöntemlerdenayiran en önemliözelligikisasüredepratigeodaklibiryöntemleögrencilerimizeyabancidildedüsünebilmevekonusabilmeyetenegikazandirabilmesidir.

Kampimizinsonundatümkatilimcilarda “ölçülebilir” birakicilikvekelimebilgisisasirticisekildekendinigöstermektedir.OrtaminTürkçe’dentamamiylaarindirilmisolmasibasarimizin en önemliunsurlarindandir.Egitimsüresinceodalardaki TV kanallarindantutundalobidekigazetelerekadartamamenIngilizce’yiyasayabileceginizbirortamsaglanmaktadir. Kursunbaslangicindanöncedetaylibirseviyetespitsinavi, sözlümülakatveihtiyaçanalizigerçeklestirilerekkatilimcilarindogrugrubagirebilmeleriveeksikliklerineyöneliközelbirmüfredatileegitilmelerisaglanir.

Kamp hakkindakidetaylibilgiiçerenbrosürümüzüburadanindirebilirsiniz.

5 GünSonundaIngilizcem Ne DüzeyeGelecek?

EEC-Anglo olarakdeneyimlerimizdogrultusundaögrencilerimizin karma dilbecerilerinesahipolduklarinigözlemliyoruz.Örneginbirögrencinin Grammar (dilbilgisi) yetenegi Intermediate (orta) düzeydeolsadahi Speaking (konusma) becerisiçogunluklaçokdahadüsükseviyelerdedir.Bu gerçegigözönündebulundurarak, çokyönlüvekapsamlibirçalismaertesindeögrencilerimizidogrugruplarayerlestirmekteyiz.Maksimum 4 kisilikgruplardakatilimcilarimiz hem dilbecerileriaçisindanbirbirleriyleesitkisilerle, hem de aynisektördenbenzerhedefleresahipkatilimcilarlaegitimgörmektedirler.

Beginner (Baslangiç), Elementary (Temel) ve Pre-Intermediate (OrtaÖncesi) düzeyleri 5 günlükikikuriletamamlanmaktadir.Ancak Intermediate (Orta) ve Advanced düzeyleribirerseansiletamamlanir.

http://www.5gundeingilizce.eecanglo.com

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    john soft (Thursday, 26 June 2014 06:14)

    Europian kids clothing is clothing produced with fibers which have been produced organically, such as organic cotton, organic linen, organic silk, or organic wool. Other fibers which can be used in organic clothing include Tencel, hemp, bamboo, leather, and organic recycled fibers. Thanks.....!
    visit:http://www.shoukie.com/